Sai khổ giấy in khiến số lượng trang in không đúng như hiển thị trong Word hoặc Excel. Trang in có nhiều hình minh họa, bảng biểu bị dời sang trang sau khiến bố cục không đẹp mắt. Các trang …
Chi tiết