Cách photo tài liệu nhỏ được xem là giải pháp tiết kiệm giấy hiệu quả. Bên cạnh đó, nó cũng được coi là phao cứu cánh cho các sinh viên trong mùa thi. Vậy cách photo tài liệu thu nhỏ …
Chi tiết