Bạn không thể mang một bộ mặt “lơ ngơ”, không biết gì đến những dịch vụ cho thuê máy photocopy tại Đà Nẵng, “tiền mất tật mang” hay lừa lọc cũng không là điều gì lạ. Trước khi đi thuê …
Chi tiết