Mặc dù, các dòng máy photo có bền đến đâu thì sau thời gian cũng khó có thể tránh khỏi tình trạng hư hỏng, trục trặc. Do vậy, muốn kéo dài tuổi thọ thì cần có các biện pháp bảo …
Chi tiết