Máy photo màu Toshiba 6570C trang bị đầy đủ các tính năng để lưu trữ dữ liệu an toàn hơn. Dòng máy Toshiba đã khẳng định hiệu năng đặc biệt của sản phẩm qua các tiêu chuẩn và kết hợp …
Chi tiết