Công ty của bạn có nhu cầu in ấn, phục vụ cho nhu cầu công việc nhiều. Tuy nhiên máy photocopy tại công ty không đáp ứng được hiệu suất làm việc, thường xuyên xảy ra trục trặc. Hoặc bạn …
Chi tiết