Trong quá trình sử dụng máy in nhiệt, rất nhiều người gặp phải trục trặc liên quan đến khổ giấy in hóa đơn nhưng không biết cách xử lý. Dẫn đến nhiều bất cập trong quá trình in ấn. Sau …
Chi tiết