Là dân kĩ thuật nhưng thực sự mình rất ít khi đụng đến in ấn , chắc hẳn có nhiều người cũng như mình , gặp không ít bỡ ngỡ khi thực hiện lệnh in. Hôm nay dịch vụ cho …
Chi tiết